راه اندازی دستگاه های کروماتوگرافی گاز و مایع در دانشکده کشاورزی

راه اندازی دستگاه های کروماتوگرافی گاز و مایع در دانشکده کشاورزی


راه اندازی دستگاه های کروماتوگرافی گاز و مایع در دانشکده کشاورزی


 


دستگاه ­های کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC ) و گازی (GC ) گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، فعالیت خود را در کلیه زمینه ­ها مانند دامپزشکی،علوم زمین، کشاورزی، علوم پایه و سایر رشته ­ها آغاز کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC ) گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، مجهز به آشکارسازهای فلورسانس و UV و همچنین دارای قابلیت شویش ایزوکراتیک و گرادیانی است.

 این دستگاه قادر به شناسایی کیفی وکمی ترکیبات مختلفی مانند مایوکوتوکسین ­ها، ترکیات هیدروکربن ­های چند حلقوی آروماتیک (PAH )، فلاونوئیدها، اسید­های آمینه، ویتامین­ها، هیستامین و سایر ترکیبات قابل اندازه­گیری با دستگاه HPLC ،  می­باشد.

 همچنین دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC ) نیز مجهز به آشکارسازهایFID ، ECD و TCD است. این دستگاه قادر به شناسایی کیفی و کمی ترکیبات آلی و معدنی مختلف مانند سموم و آفت­کش­ها، ترکیات هیدروکربن­ های چند حلقوی آروماتیک (PAH )، اسید­های چرب، استرول­ ها، اسانس ­ها، BTEX (بنزن-تولوئن-اتیل بنزن و زایلن)  و سایر ترکیبات قابل اندازه ­گیری با دستگاه GC   در مخلوط­ های پیچیده خواهد بود.

این مرکز آمادگی لازم برای خدمات رسانی به تمامی محققین و پژوهشگران در این زمینه را دارد.

آدرس کوتاه :