نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با روسا، معاونین و اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با روسا، معاونین و اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها

عکس: فرشید میرابی                                                                                                                        Photo: Farshid Mirabi