نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با روسا، معاونین و اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با روسا، معاونین و اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌ها

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                           Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh