دیدار دانشگاهیان شهید چمران اهواز با جانبازان قطع نخاعی مرکز امام خمینی(ره)

دیدار دانشگاهیان شهید چمران اهواز با جانبازان قطع نخاعی مرکز امام خمینی(ره)


//گزارش تصویری //

دیدار دانشگاهیان شهید چمران اهواز با جانبازان قطع نخاعی مرکز امام خمینی(ره)
آدرس کوتاه :