دکتر مخبر دزفولی: شرکت در طرح‌‌های فرهنگی دانشجویی جهاد اکبر است

دکتر مخبر دزفولی: شرکت در طرح‌‌های فرهنگی دانشجویی جهاد اکبر است


دکتر مخبر دزفولی: شرکت در طرح‌‌های فرهنگی دانشجویی جهاد اکبر است

دکتر علیرضا مخبر دزفولی معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه شهید چمران در جمع دانشجویان شرکت کننده در مرحله پایانی طرح‌های آموزشی فرهنگی دانشگاه در مشهد مقدس  حضور یافته و سخنرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست صمیمانه که مورد استقبال گرم دانشجویان قرار گرفت معاون فرهنگی دانشگاه حضور دانشجویان در مراحل دشوار این طرح ها و اختصاص پنجشنبه و جمعه ها برای حضور در مراحل مقدماتی و نیز حضور در مشهد مقدس برای شرکت در دوره پایانی این طرح ها  برای خودسازی و تعمیق باورهای دینی  را جلوه‌هائی از جهاد اکبر دانست وبه دانشجویان برای این انتخاب تبریک گفت.

مخبردزفولی با اشاره به تلاش مسئولان بخش های مختلف معاونت فرهنگی و خصوصا مدیر فرهنگی دانشگاه  وحمایت قاطع ریاست دانشگاه از اجرای این طرح‌ها ،تامین اعتبار آن توسط معاونت مالی دانشگاه را کارگشا دانست و افزود: بدون این حمایت ها اجرای این دوره ممکن نبود.

رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان خوزستان  در ادامه این نشست با اشاره به رویکرد های جدید آمریکا با توجه به عدم موفقیت طرح های قبلی در مبارزه با اسلام و گسترش اسلام‌خواهی در جهان، ارائه چهره خشن از اسلام در اذهان جهانیان، ترویج عرفان‌های کاذب و نوظهور با هدف ایجاد شبهه در محکمات اعتقادی  خصوصا در نسل جوان، تبلیغ مسیحیت و کلیسای خانگی در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای را از جمله این برنامه‌ریزی‌های شوم دانست.

وی با هشدار نسبت  به کار دقیق دشمن در این حوزه با استفاده از جنگ رسانه ای  وچاپ  ونشرمقالات و کتب با  جملات زیبا و فریبنده وبه ظاهر منطقی در فروریختن پایه های فکری خصوصا دانشجویان  به آنان توصیه کرد هر جا در هر نوشته ای و سخنی آثار تضاد با باورها و اصول و فروع دینی  را دیدند، تامل کنند و از اهل علم و علماء در خصوص صحت آن تحقیق نمایند.

مخبر دزفولی مطالعه کتب استاد محمد تقی فعالی را در خصوص عرفان‌های کاذب به دانشجویان سفارش کرد.

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه دانشجویان حاضر در این طرح ها را به  حضور در فضای مجازی و جلوگیری از سیطره افکار انحرافی بر این فضای مهم توصیه کرد وافزود: این کار هم به فرمایش مقام معظم رهبری  جهاد تلقی می‌شود، هم دانسته های شما را ماندگار می‌کند و هم زکات دانش شما است.

وی دانشجویان را به تاسیس وبلاگ‌های چندنفره و انتقال خلاصه مباحث دوره ها در آن و طرح شبهات و پاسخ به آنها را که رهآورد این دوره‌های آموزشی فرهنگی است تشویق کرد وقول داد که از این وبلاگ ها حمایت شود.

همچنین در این جلسه مدیر فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز هدف از برگزاری این دوره ها را تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی و تعمیق باورهای دینی و پرورش نیروهای خبره فرهنگی دانست وبا اشاره به حمایت های ریاست و  معاون فرهنگی دانشگاه  از این طرح‌ها، اظهار داشت: حضور دکتر مخبردزفولی در محل برگزاری دوره‌ها در اجرای موفق این طرح‌های آموزشی فرهنکی که برای نخستین بار در کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود بسیار موثر است.

مهندس محمد چکشیان با ارائه گزارشی از مراحل اجرائی دوره ها  حضور  900 دانشجو در مراحل مقدماتی و 260 دانشجو در مرحله نهائی در مشهد مقدس را بی سابقه دانست.  

آدرس کوتاه :