دکتر زراسوندی مدیر پژوهشگر برتر کشوری شد

دکتر زراسوندی مدیر پژوهشگر برتر کشوری شد


دکتر زراسوندی مدیر پژوهشگر برتر کشوری شد

 

از سوی ستاد ملی تجلیل از پژوهشگران برتر کشور دکتر علیرضا زراسوندی معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مدیر پژوهشگر برتر کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این انتخاب همه ساله براساس دو شاخص مدیریت‌های تاثیرگذار در حوزه پژوهش و امتیازات پژوهشی ثبت شده فرد انجام می‌شود.

بر این اساس، معمولا همه ساله افرادی به عنوان پژوهشگر برتر کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات وفناوری انتخاب و از آنها درخواست می‌شود که فرم انتخاب پژوهشگر برتر را تکمیل و به وزارت ارسال نمایند.

در این راستا پس از ارزیابی مجموع امتیازات پژوهشی و مدیریتی،دکتر علیرضا زراسوندی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران از سوی معاون پژوهشی وفناوری وزیر علوم و رئیس کمیته علمی ستاد ملی تجلیل از پژوهشگران برتر به عنوان مدیر پژوهشگر برتر کشور انتخاب شد که در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشور که در روز شنبه 26 آذرماه در تهران با حضور ریاست جمهور، وزیر علوم و دیگر مسئولان عالی رتبه مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

آدرس کوتاه :