دو کارگاه بین‌المللی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد

دو کارگاه بین‌المللی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد


با حضور استادان دانشگاه‌های بصره و کوفه؛

دو کارگاه بین‌المللی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد
 از سوی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز دو کارگاه آموزشی توسط استادان دانشگاه‌های بصره و کوفه در این دانشکده، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه آموزش زبان عربی به غیر عرب‌زبانان در قرن بیست و یکم با تحلیل نکات چهارگانه قوت و ضعف و فرصت و تهدید، با سخنرانی دکتر رزاق عبدالامیر مهدی الطیار دانشیار و دکتر تغرید عبدفلحی حسین الخالدی استادیار دانشگاه کوفه  همراه بود.

همچنین کارگاه آموزشی بحران هویت در ادبیات معاصر، با توجه به رویکردهای ادبیات تطبیقی با سخنرانی دکتر علی مجید داود البدیری دانشیار دانشگاه بصره برگزار شد.

این دو کارگاه آموزشی در سالن غدیر دانشکده الهیات و معارف اسلامی با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشکده، برگزار گردید.آدرس کوتاه :