نمایشگر دسته ای مطالب

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی - 1 اسفند

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی- 1 اسفند 1397