دومین نشست اعضای شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های خوزستان

دومین نشست اعضای شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های خوزستان


دومین نشست اعضای شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های خوزستان

دومین جلسه شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های خوزستان با حضور روسا و معاونان فرهنگی دانشگاه‌‌های استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه شهید چمران و رئیس شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان خوزستان گفت: دومین جلسه این شورا روز چهارشنبه 30 شهریور ماه به میزبانی دانشگاه پیام نور خوزستان برگزار می‌شود.

دکتر علیرضا مخبردزفولی افزود: گزارش تشکیل ستاد استقبال دانشجویان جدیدالورود، ارائه گزارش طرح ضیافت اندیشه اساتید توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گزارش موفق نخستین هفته فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهم‌ترین عناوین دستور کار دومین جلسه شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌هاست.

گفتنی است شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌های خوزستان اسفندماه سال گذشته تشکیل شده وطی حکمی از سوی معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، دکتر مخبر دزفولی معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان رئیس این شورا منصوب گردیده است.

 

آدرس کوتاه :