نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ١٠ کشور انتخاب شد

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ١٠ کشور انتخاب شد


دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ١٠ کشور انتخاب شد

ندا شفیعی مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه ۱۰ کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این انتخابات که صبح امروز، ١٧ تیرماه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، ندا شفیعی، مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دبیر منطقه ١٠ روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب گردید.
 
همچنین در این نشست دکتر علیرضا عبدالهی نژاد مدیر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کارگروه هایی در روابط عمومی این وزارت خانه خبر داد.
 
همچنین مدیران روابط عمومی های دانشگاه های منطقه ۱۰ کشور به بیان ظرفیت ها و مشکلات واحدهای زیرمجموعه خود پرداختند.