دانشگاه شهید چمران اهواز در لیست موثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت

دانشگاه شهید چمران اهواز در لیست موثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت


دبیر کمیته علم سنجی دانشگاه خبر داد:

دانشگاه شهید چمران اهواز در لیست موثرترین دانشگاه های دنیا قرار گرفت

بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص‌های اساسی علم؛53 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایران از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز در بین موثرترین‌های دنیا قرار گرفته‌اند.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر خادمی زاده دبیر کمیته علم سنجی این دانشگاه، اظهار داشت: پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ISI-ESI) به شناسائی و معرفی یک درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا در رشته های مختلف علم می پردازد .

وی افزود: این پایگاه، علم دنیا را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم کرده و در حال حاضر دانشگاه ‌ها و موسسات تحقیقاتی کشور در ۱۶ رشته از این ۲۲رشته موضوعی رتبه بندی شده‌اند. در حال حاضر در پایگاه شاخص‌های اساسی علم تعداد ۵ هزار و ۷۰۱ دانشگاه / موسسه یک درصد برتر معرفی شده‌اند که ۵۳ مورد از آنها مربوط به ایران است، بنابراین حدود ۰.۹ درصد از دانشگاه ها / موسسات یک درصد برتر دنیا متعلق به ایران است.

خادمی زاده افزود: دانشگاه‌ شهید چمران اهواز در دو رشته موضوعی «مهندسی» و «تمامی رشته های موضوعی» جزو موثرترین دانشگاه های جهان قرار گرفته است، لازم به ذکر است در حال حاضر فقط ۳۱ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در رشته موضوعی«مهندسی» رتبه‌بندی شده اند که دانشگاه‌ شهید چمران اهواز نیز در این رشته موضوعی در میان برترین دانشگاه های کشور قرار دارد .

آدرس کوتاه :