دانشگاه شهید چمران، نماینده هماهنگ کننده استان در جشنواره علم تا عمل

دانشگاه شهید چمران، نماینده هماهنگ کننده استان در جشنواره علم تا عمل


دانشگاه شهید چمران، نماینده هماهنگ کننده استان در جشنواره علم تا عمل

در شورای پژوهش و فناوری خوزستان که 15 مرداد در استانداری برگزار شد، دانشگاه شهید چمران به‌عنوان نماینده هماهنگ‌کننده استان در جشنواره علم تا عمل تهران معرفی شد.

در این جلسه که با حضور استاندار خوزستان و اعضای شورای پژوهش و فناوری استان برگزار شد، موضوع تعیین نماینده هماهنگ‌کننده استان در جشنواره علم تا عمل تهران که 13 شهریورماه آغاز می‌شود مورد بحث قرار گرفت و دانشگاه شهید چمران به عنوان نماینده هماهنگ‌کننده استان در این جشنواره تعیین شد.

در جلسه شورای پژوهش و فناوری، استاندار خوزستان به لزوم بررسی مجدد طرح های اجرا شده در سالهای پیش و ارزیابی اثربخشی آنها اشاره کرد.

علاوه بر ارائه طرح های پژوهشی انجام شده در نمایشگاه هفته پژوهش، انتشار آنها به صورت مستند و در قالب کتابچه یا سالنامه را لازم دانست.

در این جلسه پس از بحث و گفتگو درباره طرح های ارسال شده به جشنواره علم تا عمل در تهران؛ دانشگاه شهید چمران به عنوان نماینده هماهنگ‌کننده استان در این جشنواره تعیین شد.

آدرس کوتاه :