حضور معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران در نشست کارگروه همبستگی ملی

حضور معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران در نشست کارگروه همبستگی ملی


حضور معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران در نشست کارگروه همبستگی ملی

یست و یکمین نشست کارگروه همبستگی و هویت ملی با موضوع نقش فضای مجازی در هویت ملی با تمرکز بر دانشگاه، در دانشگاه ارومیه آغاز به کار کرد.

در این نشست که با حضور تعدادی از معاونان فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور به دعوت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در جریان است دکتر علیرضا مخبر دزفولی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز حضور دارد و در خصوص موضوع نشست، سخنرانی خود را ارائه خواهد داد.

هدف از تشکیل این نشست‌ها شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های فضای مجازی با تاکید بر مسائل مرتبط با هویت ملی در دانشگاه‌هاست چرا که فضای مجازی فرصت مناسبی است تا از این امکان در جهت تقویت و تحکیم هویت ملی کشور به ویژه در سطح دانشگاه‌ها استفاده شود.

بیستمین نشست این کارگروه در دانشگاه تبریز برگزار شده بود.
آدرس کوتاه :