حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن

حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن


//گزارش تصویری//

حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh

آدرس کوتاه :