نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن

حضور دانشگاهیان شهید چمران اهواز در راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن

عکس: سید مصطفی عالم زاده                                                                                          Photo: Seyed Mostafa Alemzadeh