جهانیان از گذشته‌های دور دریای جنوبی ایران را خلیج‌فارس می‌شناختند//

جهانیان از گذشته‌های دور دریای جنوبی ایران را خلیج‌فارس می‌شناختند//


پیام رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت روز ملی خلیج‌فارس؛

جهانیان از گذشته‌های دور دریای جنوبی ایران را خلیج‌فارس می‌شناختند//

 


رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز به مناسبت 10 اردیبهشت‌ماه روز ملی خلیج‌فارس در پیامی بدین مناسبت بیان کرد: همه جهانیان از گذشته‌های دور تاریخی و از دوره هخامنشیان، دریای جنوبی ایران را «دریای پارس» یا «خلیج‌فارس» می‌شناخته‌اند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این پیام آمده است:

 منابع تاریخی و باستان‌شناختی گواه‌اند که کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس از دوره هخامنشیان در قلمرو ایرانیان بوده است و ایرانیان ساکنان اصلی این سرزمین‌ها بوده‌اند و حتی در سده‌های اولیه اسلامی هنوز حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در کرانه‌های جنوبی خلیج‌فارس بسیار پُررنگ بوده است.

 چون هخامنشیان از پارس‌ها بودند و از استان پارس برخاسته بودند، سرزمین فرمانروایی آن‌ها «حکومت پارس» نامیده می‌شد و دریای جنوبی سرزمین آن‌ها نیز از سوی همسایگان، «دریای پارس» نام گرفت.

جغرافی‌دانان و تاریخ‌نویسان یونانی و رومی، همواره در گزارش‌های خود، این دریا را با نام‌هایی چون «سینوس پرسیکوس» (خلیج فارس) و «پرسیکوم ماره» (دریای پارس) و «اکواروم پرسیکو» (آبگیر پارس) خوانده‌اند و هیچگاه نام دیگری برای دریای جنوبی ایران به زبان نیاورده‌اند.

 سپس نام یونانی و لاتینیِ خلیج فارس به دیگر زبان‌های زندة دنیا هم راه یافت و همة ملت‌ها، این دریا را به زبان خود، خلیج فارس گفته‌اند. در دورة اسلامی نیز خود عرب‌ها، در تفاسیر قرآنی، کتاب‌های تاریخی و جغرافیایی، تراجم، واژه‌نامه‌ها و اشعار عربی، هزاران بار نام «بحر فارس» و «الخلیج الفارسی» را به زبان آورده‌اند و هم‌کیشان و همسایگانِ عربِ ما، همچون یونانیان و رومی‌ها، هیچ نام دیگری برای دریای نیلگون جنوب ایران نمی‌شناخته‌اند.

 همچنین در اسناد حقپقی و معاهدات سرزمین‌های عربی با همدیگر و یا با دیگر دولت‌ها و در صدها کتاب و نقشة جغرافیایی که در کشورهای عربی انتشار یافته‌اند، همیشه نام خلیج فارس آمده است.

با این همه، در دهة 1930 م. سر چارلز بلگریو، نمایندة سیاسی بریتانیا در بحرین، پرونده‌ای برای تغییر نام خلیج فارس گشود و آن را به وزارت امور خارجة بریتانیا پیشنهاد داد! اگرچه به دلایل سیاسی، این پرونده یکچند پیگیری نشد، اما توطئة بریتانیایی تغییر نام خلیج فارس دوباره از سال 1962 م. با تلاشی دوچندان آغاز گردید و با ظهور ناسیونالیسم عربی، اصطلاح ساختگی و بدون پشتوانة تاریخیِ «خلیج عربی» به مذاق برخی از رهبران ایران‌ستیزِ دنیای عرب خوش آمد و تبلیغات گسترده‌ای در راه تغییر ذهنیّت مردم عرب برای پذیرش اصطلاح ساختگی «خلیج عربی» آغاز شد.

با این همه، دانشگاهیان و اندیشمندانِ آگاه و راستین در دنیای عرب، هیچگاه در برابر تلاش دولت‌های عربی در نادیده گرفتن هزاران سند و گواه تاریخی و جغرافیایی دربارة نام همیشگیِ خلیج فارس، سر فرود نیاورده‌اند و همواره در گفتارها و نوشتارهای خود از نام «خلیج فارس» استفاده می‌کنند و حتی بارها تلاش برای تغییر نام «خلیج فارس» را نکوهیده‌اند و به تمسخر گرفته‌اند.

 سازمان ملل متحد نیز، که چندین کشور عربی عضو آن هستند، در چندین یادداشت و سند حقوقی و رسمی خود، نام تاریخی و تغییرناپذیر دریای جنوبی ایران را «خلیج فارس» (
Persian Gulf )» اعلام کرده است.


آدرس کوتاه :