توصیه های دکتر مرتضی امیدیان درباره ی واکنش به شایعه در زمان بحران

شناسه : 4362601

توصیه های دکتر مرتضی امیدیان درباره ی واکنش به شایعه در زمان بحران


ستاد مبارزه با ویروس کرونا

ستاد مبارزه با ویروس کرونا

توصیه های دکتر مرتضی امیدیان درباره ی واکنش به شایعه در زمان بحرانآدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.