تغیرساعت کاری کتابخانه مرکزی دانشگاه

تغیرساعت کاری کتابخانه مرکزی دانشگاه


تغیرساعت کاری کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

تغییر ساعات کاری سالن های مطالعه و کلیه ی بخش های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از روز دوشنبه، 11 تیرماه تا اطلاع ثانوی از ساعت 7:45 الی 13 می باشد.

 

 

 
آدرس کوتاه :