تصویب دستورالعمل ساماندهی تبلیغات محیطی در دانشگاه شهید چمران اهواز

تصویب دستورالعمل ساماندهی تبلیغات محیطی در دانشگاه شهید چمران اهواز


تصویب دستورالعمل ساماندهی تبلیغات محیطی در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

دستورالعمل ساماندهی تبلیغات محیطی در دانشگاه شهید چمران اهواز در آخرین جلسه شورای فرهنگی این دانشگاه به تصویب نهایی رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، براساس این دستورالعمل که از اول آبان ماه امسال لازم الاجرا گردیده است، ساماندهی تبلیغات محیطی بر عهده اداره روابط عمومی است.

این دستورالعمل به منظور ساماندهی تبلیغات در پردیس دانشگاه به عنوان مرکز آموزش عالی استان خوزستان، نظارت و مدیریت بر نحوه تبلیغات محیطی با هدف حفظ زیبایی سیمای شهر دانشگاهی، ایجاد زمینه ارتقاء فرهنگ وانتقال پیام‌های انقلاب، بزرگان دین ونظام، همایش‌های ملی و بین المللی به مخاطبان تهیه و تدوین شده است.

در این دستورالعمل، چگونگی واگذاری فضاهای محیطی و تبلیغی دانشگاه به نهادهای داخل وخارج از دانشگاه، ابعاد پلاکاردها و بنرها، مدت زمان نصب اقلام تبلیغاتی و... مورد توجه قرار گرفته و مشخص شده است.

در ماده8 دستورالعمل تبلیغات محیطی دانشگاه تاکید شده است: در صورت نصب هر گونه اقلام تبلیغاتی از سوی نهادهای مجری برنامه بدون اخذ مجوز، اداره حراست مجاز خواهد بود نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید.

دستورالعمل فوق در 10 ماده و 10 تبصره به پیشنهاد شورای فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز تدوین و در هیئت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است.

آدرس کوتاه :