تشکیل میز همکاری های آموزشی و پژوهشی با کشور آلمان در دانشگاه

تشکیل میز همکاری های آموزشی و پژوهشی با کشور آلمان در دانشگاه


تشکیل میز همکاری های آموزشی و پژوهشی با کشور آلمان در دانشگاهمیز همکاری های آموزشی و پژوهشی با کشور آلمان به منظور شناسایی ظرفیت‌های علمی این کشور، در دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر مهر‌علی‌زاده در نخستین نشستی که بدین منظور در سالن جلسات معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد گفت: شناسایی ظرفیت‌های علمی کشور آلمان برای بهرمندی جامعه دانشگاهی در زمینه آموزشی و پژوهشی از اهداف این کارگروه است و هریک از اعضای این کارگروه موظف هستند که طبق تقسیم‌بندی انجام شده، به شناسایی و احصا این ظرفیت‌ها بپردازند.

وی افزود: پس از آن با همکاری دفتر روابط بین الملل دانشگاه مکاتباتی را برای همکاری های مشترک با سازمان‌های علمی و دانشگاه‌های مورد نظر در کشور آلمان خواهیم داشت.

در ادامه این نشست شیوه‌های مختلف ایجاد ارتباط با دآآد(دفتر موسسه تبادلات آکادمیک آلمان در تهران) و سایر سازمان‌های علمی این کشور مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کارگروه تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دادند و مسایل و مشکلات پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

نخستین جلسه کارگروه همکاری با کشور آلمان در سالن شورای پژوهشی برگزار شد که اعضای این کارگروه شامل دکتر لویمی، دکتر مهرعلی‌زاده، دکتر احدی، دکتر پورکاسب، دکتر تمثیلیان، دکتر صادقیان، دکتر جلودار از اعضای هیئت علمی های این دانشگاه هستند که مقطعی از تحصیل خود را در کشور آلمان گذرانده اند.

مقرر شد در جلسات آینده سایر اعضای هیئت علمی که تجربه حضور و انجام کار علمی –پژوهشی در کشور آلمان را دارند به این کارگروه اضاف خواهد شد.
آدرس کوتاه :