تا اطلاع بعدی فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی از ساعت 8 صبح الی 17 است

شناسه : 2980338

تا اطلاع بعدی فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی از ساعت 8 صبح الی 17 استتا اطلاع بعدی فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی از ساعت 8 صبح الی 17 است

 

بر اساس اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، ساعت فعالیت سالن های  مطالعه این کتابخانه تا اطلاع ثانوی از ساعت ٨ صبح لغایت ١٧می باشد.

بخش های امانت از ساعت 7:30 لغایت 17
سایر بخش ها از ساعت 7:30 لغایت 13

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.