تایید حکم ریاست دکتر مروتی بر دانشگاه شهید چمران اهواز

تایید حکم ریاست دکتر مروتی بر دانشگاه شهید چمران اهواز


تایید حکم ریاست دکتر مروتی بر دانشگاه شهید چمران اهواز

شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین ابلاغ خود حکم ریاست دکتر حسن مروتی در دانشگاه شهید چمران اهواز را تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسن مروتی از 15 مرداد سال گذشته طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب شده بود.

دکتر حسن مروتی متولد سال 1345 دارای دکتری تخصصی بافت شناسی است. رییس موسسه تحقیقاتی سرم و واکسن سازی رازی شعبه اهواز، رییس نظام دامپزشکی استان خوزستان،‌ معاون اداری مالی و همچنین معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران از دیگر سوابق اجرایی وی به شمار می رود. 

آدرس کوتاه :