تاکید دکتر مخبر دزفولی بر استفاده از فضای مجازی درانتقال پیام نظام

تاکید دکتر مخبر دزفولی بر استفاده از فضای مجازی درانتقال پیام نظام


تاکید دکتر مخبر دزفولی بر استفاده از فضای مجازی درانتقال پیام نظام

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز بر استفاده از جذابیت‌های فضای مجازی برای انتقال پیام نظام اسلامی به نسل جوان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علیرضا مخبر دزفولی در نخستین روز از بیست و یکمین نشست کارگروه تحکیم همبستگی و هویت ملی که در دانشگاه ارومیه درحال برگزاری است، گفت: لازم است برای حضور و استفاده مفید از فضای مجازی در راستای تحقق اهداف عالی و رساندن پیام نظام اسلامی به نسل جوان و نیز پایان دادن به سیطره غرب بر این فضا سرمایه‌گذاری شود.
وی گفت: تسهیل ورود دانشگاهیان باورمند به آرمان‌های متعالی نظام اسلامی برای حضور تاثیرگذار آنها در عرصه استفاده شایسته از فضای مجازی در کنار حمایت مسئولان دانشگاه کارگشا خواهد بود.
گفتنی است بیست و یکمین نشست کمیته تحکیم همبستگی و هویت ملی معاونان فرهنگی دانشگاه‌های کشور، سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 تیرماه، با حضور معاونان فرهنگی   دانشگاه‌های کشور در دانشگاه ارومیه در حال برگزاری است.
کمیته هویت و همبستگی ملی معاونت فرهنگی و اجتماعی با هدف تقویت و حمایت از پژوهش‌ها و اقدامات فرهنگی در راستای تقویت هویت ملی ایرانی-اسلامی در دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی تشکیل شده است و نقش فضای مجازی و هویت ملی با تاکید بر مسائل دانشگاه‌ها در دستور کار بیست و یکمین نشست کمیته فوق قرار دارد.

آدرس کوتاه :