به نعمت خورشید ارتباط است که سازمان‌ها سامان می‌گیرند

به نعمت خورشید ارتباط است که سازمان‌ها سامان می‌گیرند


مدیر روابط عمومی دانشگاه؛

به نعمت خورشید ارتباط است که سازمان‌ها سامان می‌گیرند

ندا شفیعی مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی به مناسبت 27 اردیبهشت‌ماه پاسداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: به نعمت خورشید ارتباط است که سازمان‌ها سامان می‌گیرند و متصدیان مدیریت به مقصد سعادت راه می‌جویند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در متن این یادداشت آمده است:

جهان امروز، جهان برتری ارتباط است و مجال اعتلای نام و نشان‌ هر مجموعه‌ای به ناگزیر به اتکال و اتکا به روابط عمومی، ممکن‌ می‌شود و جریان‌ می‌گیرد.

به نعمت خورشید ارتباط است که سازمان‌ها سامان می‌گیرند و متصدیان مدیریت به مقصد سعادت راه می‌جویند.

رزمندگانی که نام و نمایه‌ای همواره غایب دارند اما به غنیمت حضور مسئولانه، غیرقابل‌انکارند. فرصت یگانه‌ای است که در روز روابط عمومی، برای نام‌های نادر و پیشروان قادری قیام کنیم که در عبور از خویش و با غرور موفقیت مجموعه‌های خویش را  آرزو می‌کنند.

به غنیمت این‌چند سطر، روز ارجمند روابط عمومی را پاس می‌دارم و تلاش خواهیم کرد، پاسدار ارجمندی‌تان باشیم .

آدرس کوتاه :