برگزاری کارگاه بین‌المللی زمین‌شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری کارگاه بین‌المللی زمین‌شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزاری کارگاه بین‌المللی زمین‌شناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز

 
 
کارگاه آموزشی بین‌المللی "آماده‌سازی نمونه‌های زمین‌شناسی معدنی در مطالعات میکروسکوپی" با همکاری انجمن علمی دانشجویی زمین‌شناسی مدیریت فرهنگی و دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد
.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر علیرضا زراسوندی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران و مایک زیمرمان از دانشگاه مونتان لئوبن اتریش به عنوان مدرسان این کارگاه، پیرامون مباحثی همچون آشنایی با مقطع گیری نوری، انواع روش های الکترونی، آشنایی با الکترون ماکروپروب و... به تدریس پرداختند .

گفتنی است؛ حدود پنجاه نفر در این کارگاه هشت‌ساعته شرکت داشتند که در پایان به آنان گواهی معتبر بین‌المللی ارائه شد .

آدرس کوتاه :