برگزاری کارگاه آموزشی ICDL ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ICDL ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه


برگزاری کارگاه آموزشی ICDL ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهبه همت دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز،
اولین جلسه از سلسله کارگاه آموزشی   ICDL ویژه این دانشجویان در دانشگاه، برگزار شد.


 به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز اولین جلسه این دوره روز گذشته در سایت کامپیوتر دانشکده  مهندسی علوم آب برگزار گردید که 35 نفر از دانشجویان دختر و پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه در آن شرکت داشتند.

این دوره آموزشی که مدرک آن از سوی اداره شاهد و امور ایثارگران صادر می‌شود تا 31 اردیبهشت‌ماه امسال ادامه دارد.

آدرس کوتاه :