برگزاری کارگاه آموزشی ورزش و فیزیولوژی بدن ویژه بانوان شاغل دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی ورزش و فیزیولوژی بدن ویژه بانوان شاغل دانشگاه


برگزاری کارگاه آموزشی ورزش و فیزیولوژی بدن ویژه بانوان شاغل دانشگاه

از سوی دفتر مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان و خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری دانشکده علوم ورزشی به مناسبت ایام مبارک دهه فجر کارگاه آموزشی ورزش و فیزیولوژی بدن ویژه بانوان شاغل دانشگاه برگزار می شود.

زمان: سه شنبه 17 بهمن ماه ساعت ۱۲:۳۰

 مکان :سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی

آدرس کوتاه :