برگزاری کارگاه آموزشی "نگارش پایان نامه1" (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

برگزاری کارگاه آموزشی "نگارش پایان نامه1" (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


برگزاری کارگاه آموزشی "نگارش پایان نامه1" (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی "نگارش پایان نامه1" (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی) را برگزار می کند.

محتوا و رئوس مطالب شامل :

??عنوان بندی

??تنظیمات و قالب بندی عناوین (تنظیم هیدینگ ها)

??شماره گذاری عناوین

??فصل بندی پایان نامه  

??شماره گذاری صفحات، شماره گذاری با اعداد، حروف یا اعداد یونانی

??تنظیمات شکل‌ها، نمودارها، جداول

هدف از برگزاری:

 آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با اصول و چارچوب های نگارش پایان نامه، کتاب، مقاله و  گزارش های علمی دیگر

کاربرد:

 نگارش کتب، پایان نامه، گزارش و .. .

نتیجه:

به حداقل رساندن مشکلات نگارشی و رعایت قوانین مصوب در نگارش پایان نامه‌ها

مدرس: دکتر محسن سلیمانی

عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

زمان: ‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه 97 ساعت 10الی 12

مکان: کتابخانه مرکزی؛طبقه اول؛ بخش اطلاع رسانی و آموزش          نحوه ثبت نام: حضوری، تلفنی

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم:  33360244 – داخلی 5012

برای حضور در کارگاه آموزشی ثبت نام الزامی است


آدرس کوتاه :