برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای "کمک به تصمیم گیری درست در مرحله طلاق" در دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای "کمک به تصمیم گیری درست در مرحله طلاق" در دانشگاه


برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای "کمک به تصمیم گیری درست در مرحله طلاق" در دانشگاه

کارگاه آموزشی منطقه ای تربیت مربی tot  "کمک به تصمیم گیری درست در مرحله طلاق" در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کارگاه آموزشی ویژه مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های منطقه ده کشور و از سوی مرکز مشاوره دانشجویی این دانشگاه به مدت دوروز از سوم تا ششم تیرماه امسال از ساعت 17 – 9 در محل سالن جلسات معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار می گردد.

مدرس این دوره دکتر عباسپور عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه می باشد
.

آدرس کوتاه :