برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان


برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان

از سوی دفتر مشاور رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز در امور بانوان و خانواده، کارگاه آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان در این دانشگاه برگزار می‌شود.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر مجیدکاراندیش متخصص تغذیه و رژیم درمانی مدرس این کارگاه آموزشی است.

کارگاه آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان یک‌شنبه 13 خردادماه ساعت 11:30 در دانشکده کشاورزی برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :