نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران در دانشگاه

برگزاری چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران در دانشگاه

 

چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 17 و 18 بهمن ماه در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

آیین افتتاحیه این کنفرانس فردا چهارشنبه 17 بهمن ماه ساعت 8:30 در دانشکده علوم برگزار می گردد.