نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست کارگروه تخصصی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان

برگزاری نشست کارگروه تخصصی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان


برگزاری نشست کارگروه تخصصی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استاننشست کارگروه تخصصی مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به دعوت دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست دکتر زادکرمی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان به ارائه توضیحاتی درباره نحوه بررسی عملکرد مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان پرداخت.

همچنین عزیز ساکی و مجتبی پورحمزه کارشناسان هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان گزارشی از بازدیدهای انجام‌های شده و بررسی‌های صورت گرفته از تعداد 16 واحد/مرکز  و 9 آموزشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال تحصیلی 97-1396، ارائه کردند.

در ادامه باحضور دکتر گورانی نژاد عضو کارگروه تخصصی و آقایان دکتر شهروئی سرپرست دبیرخانه هیأت امنا و مهندس ریاضی مسئول نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، کاربرگ های بازدید مربوط به 25 واحد و آموزشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

 

مراکز آموزش عالی استان  خوزستان- آزاد اسلامی

 

ردیف

نام واحد/مرکز

زیر نظام

شهر محل استقرار

1

واحد اهواز

آزاد اسلامی

اهواز

2

واحد دزفول

آزاد اسلامی

دزفول

3

واحد رامهرمز

آزاد اسلامی

رامهرمز

4

واحد شوشتر

آزاد اسلامی

شوشتر

5

واحد شادگان

آزاد اسلامی

شادگان

6

واحد سوسنگرد

آزاد اسلامی

سوسنگرد

7

واحد امیدیه

آزاد اسلامی

امیدیه

8

واحد بهبهان

آزاد اسلامی

بهبهان

9

واحد مسجدسلیمان

آزاد اسلامی

مسجدسلیمان

10

واحد اندیمشک

آزاد اسلامی

اندیمشک

11

واحد خلیج فارس

آزاد اسلامی

خرمشهر

12

مرکز شوش

آزاد اسلامی

شوش

13

واحد باغملک

آزاد اسلامی

باغملک

14

واحد آبادان

آزاد اسلامی

آبادان

15

واحد ماهشهر

آزاد اسلامی

ماهشهر

16

واحد ایذه

آزاد اسلامی

ایذه

17

سما اهواز

آزاد اسلامی

اهواز

18

سما دزفول

آزاد اسلامی

دزفول

19

سما بهبهان

آزاد اسلامی

بهبهان

20

سما مسجدسلیمان

آزاد اسلامی

مسجدسلیمان

21

سما امیدیه

آزاد اسلامی

امیدیه

22

سما ایذه

آزاد اسلامی

ایذه

23

سما شوشتر

آزاد اسلامی

شوشتر

24

سما ماهشهر

آزاد اسلامی

ماهشهر

25

سما سوسنگرد

آزاد اسلامی

سوسنگرد