نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه علوم و فناوری شناختی در دانشگاه

برگزاری نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه علوم و فناوری شناختی در دانشگاه