برگزاری نشست توجیهی پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

برگزاری نشست توجیهی پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه


برگزاری نشست توجیهی پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی ویژه مدیران دانشگاه

از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، نشست توجیهی پیاده سازی مدیریت دانش سازمانی ویژه مدیران این دانشگاه، برگزار می شود.

مدرسان: دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر فریده عصاره

زمان: شنبه12خرداد‌ماه 97 ساعت 10 الی 12

مکان: سازمان مرکزی؛ سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه

نحوه ثبت نام: تلفنی، حضوری

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012

برای حضور در کارگاه آموزشی ثبت نام الزامی است.

آدرس کوتاه :