برگزاری نشست توجیهی "پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی" در دانشگاه

برگزاری نشست توجیهی "پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی" در دانشگاه


برگزاری نشست توجیهی "پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی" در دانشگاه


 

 
از سوی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، نشست توجیهی پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی ویژه مدیران این دانشگاه، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این نشست که ظهر روز گذشته شنبه 12 خردادماه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، دکتر فریده عصاره عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی این دانشگاه بیان کرد: رابرت کیوساکی مؤلف کتاب "پدر پولدار پدر بی‌پول" موقعیت اجتماعی به چهار دوره عصر شکار و گردآوری، عصر کشاورزی، عصر صنعتی و عصر اطلاعات تقسیم می‌کند.

وی افزود: همچنین پیتر دراکر ادعا می‌کند که دانش، سرمایه سازمان است و نه منابع اقتصادی، طبیعی و یا نیروی کار؛ ارزش نهفته در بازار، ترکیبی از سرمایه‌های ملموس و غیرملموس است و سرمایه دانشی سرمایه‌های غیرملموس محسوب می‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: در سال 1978 نسبت دارایی‌های ملموس به ناملموس 80 به 20 درصد بود و این میزان در سال 1998 برعکس شده است.

عصاره تصریح کرد: تغییر یا شیفت ماهیت فعالیت سازمان‌ها به کارهای دانشی، موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد مدیریت دانش سازمانی در سازمان‌ها شده است.

وی اضافه کرد: سازمان‌های موفق به شکل مستمری میزان تولید، نشر، تبادل و به‌کارگیری دانش کارکنان خود را به وسیله روش‌های مختلف اندازه‌گیری و مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

عضو هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گفت: مدیریت دانش سازمانی، فرآیندی است که طی سازمان‌ها، به تولید ثروت از دانش یا سرمایه فکری خود می‌پردازند. همچنین دانش منبع ارزشمندی است که برای توانمندسازی سازمان‌ها برای نوآوری و رقابت بسیار سودمند و حیاتی است.

عصاره افزود: بر اساس اسناد بالادستی و به ویژه سند چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، سؤال مهمی که برای سازمان‌ها این است که چگونه از دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی استفاده کنیم؟ همچنین سازمان‌ها با این مسئله روبرو هستند که چگونه می‌توان دانش را در سازمان مدیریت کرد؟

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اظهار کرد: برخی از راهکارهایی که در راستای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها وجود دارد شامل تسهیم دانش، سازمان یادگیرنده، مستندسازی تجربه مدیران و کارکنان خبره است.

وی با اشاره به اینکه یادگیری سازمانی، حاصل فرآیندهای مداوم کسب تجربه است، گفت: یادگیری از تجربه خود و دیگران، سازمان را به سازمانی یادگیرنده تبدیل می‌کند و کمک می‌کند تا دانش و تجربه را ایجاد، انتقال و ترکیب کنند و همچنین به‌طور مرتب یا بگیرند.

عصاره، بیان کرد: پژوهش انجام‌شده بر روی تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ نشان داد که 70 درصد آن‌ها در تربیت مدیران آتی، تجربه را مهم‌ترین عامل به شمار می‌آورند و از آن به عنوان کلید تربیت یاد می‌کنند.

وی، اظهار کرد: با خروج نیروهای تحصیل‌کرده و حرفه‌ای از سازمان‌های دولتی، عملاً بخشی از دانش که سازمان‌های دولتی طی سال‌ها برای آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند از سیستم خارج می‌شود. این امر مستلزم طراحی الگوهای مناسب مدیریت دانش است تا از اتلاف این سرمایه‌ها که سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، جلوگیری به عمل آید. باید توجه داشت که مدیریت امور ناملموس و ذهنی نظیر دانش، دشوار است. درواقع آنچه که مدیریت می‌شود منابع دانش، فناوری‌های مربوط به آن‌ها، فرآیندها و تکنیک‌ها و از همه مهم‌تر، افراد انسانی هستند.

در ادامه دکتر عبدالحسین فرج پهلو عضو هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت:  کارشناسان مدیریت اطلاعات جزو اولین نفراتی هستند که می‌توانند برای امور مربوط به مدیریت دانش در سازمان، به کار گرفته شوند.

وی افزود: ساخت ذهنی دانش شناسی، متخصصان خدمات اطلاعاتی را در صف جلوی ورد به عرصه مدیریت دانش قرار می‌دهد.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: در سازمان‌های دانش بنیان اصولاً باید کسانی به کار گرفته شوند که بتوانند به لحاظ ارزش‌ها، فکری و ... در فرهنگ‌سازمانی دانش‌محور آن سازمان جای گیرند.

در پایان این نشست که با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اعضا به بیان سوالات خود پرداختند.

آدرس کوتاه :