برگزاری نشست بزرگداشت 14 و 15 خرداد در معاونت فرهنگی دانشگاه

برگزاری نشست بزرگداشت 14 و 15 خرداد در معاونت فرهنگی دانشگاه


برگزاری نشست بزرگداشت 14 و 15 خرداد در معاونت فرهنگی دانشگاهنشست هماهنگی به منظور بزرگداشت چهاردهم و پانزدهم خرداد، با حضور مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و کارشناسان این معاونت، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این جلسه مقرر شد با توجه به تعطیلات و حضور کمتر دانشجویان در دانشگاه طی آن ایام و نیز با هدف افزایش آگاهی قشر دانشگاهی نسبت به اندیشه های امام خمینی (ره)، بیشتر برنامه ها در قالب مسابقات کتبی و پیامکی برگزار شود.

برگزاری مسابقه پیامکی ویژه استادان، کارکنان و دانشجویان، برگزاری مسابقه کتبی برای کارکنان و دانشجویان و انجام تبلیغات میدانی، از جمله برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به مناسبت این ایام است.

آدرس کوتاه :