برگزاری نشست انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

برگزاری نشست انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه


برگزاری نشست انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

نشست انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی ، علوم ریاضی و کامپیوتر، مهندسی علوم آب، کشاورزی و خوابگاه در دفتر مدیر دانشجویی و با حضور اعضای کمیته اجرایی و دبیر موقت شورای صنفی دانشجویان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ابتدای این نشست دکتر محمدیان مدیر دانشجویی دانشگاه، گفت: این انتخابات در خوابگاه‌های دانشجویی و دانشکده‌هایی که در دوره قبل به حد نصاب نرسیدند، برگزار می‌شود.

 در این نشست مقرر شد مراحل انتخابات بدین شرح انجام شود:

- اعلام فراخوان کاندیدهای شورای صنفی از تاریخ 97/1/20 لغایت 97/1/31 با مراجعه به دفاتر معاونین آموزشی دانشکده‌ها و یا سرپرست خوابگاه‌ها برای تحویل و تکمیل فرم‌های مربوطه

-  جمع‌آوری فرم‌های مربوطه از دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها در تاریخ 97/2/1

- ارسال اسامی واجد شرایط به معاونین آموزشی در مورخه 97/2/8

-  بررسی درخواست اعتراض به شرایط داوطلبی ( حداکثر دو روز کاری)

- به مدت دور روز کاری تا 12 ساعت قبل از اخذ رأی، تبلیغات داوطلبان صورت می‌پذیرد.

 -  در تاریخ  97/2/15 برگزاری انتخابات از ساعت 9 صبح لغایت 17 بعدازظهر طبق شیوه‌نامه شورای صنفی برگزار می‌شود

- در روز 97/2/19 اعلام نتایج نهایی صورت می‌گیرد

همچنین لیست اسامی دانشجویان در دانشکده‌های منتخب و خوابگاه‌های دانشجویی نصب خواهد شد

آدرس کوتاه :