برگزاری مسابقه موشک های آبی در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری مسابقه موشک های آبی در دانشگاه شهید چمران اهواز


برگزاری مسابقه موشک های آبی در دانشگاه شهید چمران اهواز

  

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز مسابقه موشک های آبی را در دانشکده مهندسی برگزار کرد
.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این مسابقه که با همکاری انجمن علمی دانشجویی مکانیک و کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران برگزار شد، 20 تیم دانشجویی در سه بخش موشک تک مخزنه، موشک چند مخزنه و چتر نجات، با یکدیگر به رقابت پرداختند

در مسابقه موشک های آبی، هوای فشرده شده در مخزن، آب موجود را با سرعت بالا خارج کرده که خروج آب با سرعت، سبب ایجاد نیروی رانش و حرکت موشک در خلاف جهت خروج آب می شود. یکی از اصلی ترین فاکتورهای ضروری در این مسابقه، پرتاب موشک ها با زاویه 90 درجه نسبت به زمین است .

گفتنی است؛ در پایان این مسابقه تیم های عقاب،کیهان، ویجر، شاهین و آلفا به عنوان 5 تیم برتر انتخاب شدند .

آدرس کوتاه :