برگزاری سمینار آموزشی مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه دانشگاهیان شهید چمران اهواز

برگزاری سمینار آموزشی مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه دانشگاهیان شهید چمران اهواز


برگزاری سمینار آموزشی مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه دانشگاهیان شهید چمران اهواز

 


سمینار دوروزه‌ی آموزشی مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه استادان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، به منظور آشنایی، به‌روزرسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقه‌مند و همچنین ترویج علوم حوزه‌ی نقشه‌برداری مغز، سمینار رایگان دوروزه‌ی آموزشی مهارتی نقشه‌برداری مغز ویژه‌ی دانشگاه شهید چمران اهواز در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار شد و تعدادی از استادان و دانشجویان دکترای رشته‌های فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، پزشکی، علوم اعصاب، روانشناسی و سایر رشته‌های مرتبط این دانشگاه، در آن شرکت داشتند.

موضوعات مطرح‌شده در روز نخست این سمینار تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی و طیف‌نگاری کارکردی مادون‌قرمز به تدریس دکتر یارقلی،‌ دکتر حسین زاده و دکتر ستاره‌دان بود. الکتروانسفالوگرافی و تحریک مغزی نیز در روز دوم توسط دکتر نصرآبادی و دکتر کاظمی تدریس شد؛ همچنین قسمت‌های عملی هر مبحث نیز توسط کارشناسان آزمایشگاه، خانم‌ها کهزاد، پورعباسی، صادق بیگی، کریمی و آقای برزگر برگزار شد .

هدف از این سمینار، آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران علاقه‌مند با زمینه‌های پژوهشی درزمینه‌ی علوم شناختی و نقشه‌برداری مغز بود.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :