نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری سمینار امنیت اتوماسیون صنعتی در دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری سمینار امنیت اتوماسیون صنعتی در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

از سوی مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای دانشگاه شهید چمران اهواز سمینار امنیت اتوماسیون صنعتی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

این سمینار چهارشنبه 18 مهرماه امسال ساعت 10:30 در سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه برگزار می‌گردد.