برگزاری سمینار آشنایی با استانداردهای نفتی در دانشگاه

برگزاری سمینار آشنایی با استانداردهای نفتی در دانشگاه


برگزاری سمینار آشنایی با استانداردهای نفتی در دانشگاه 


از سوی اداره مهندسی استانداردهای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و با همکاری گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز، سمینار آشنایی با استانداردهای نفتی، در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این سمینار که در دانشکده مهندسی برگزار گردید، مهندس شایسته رئیس اداره مهندسی استانداردهای نفتی این شرکت به ایراد سخن پرداخت.

جایگاه و اهمیت استاندارد در زندگی، استانداردهای مهم در صنعت نفت، استانداردهای مهم جهانی، استانداری‌های ملی نقت و طبقه‌بندی آن‌ها، طبقه‌بندی استانداردها در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، تفاوت شرکت‌ها و نهادهای پیشرو با نهادها و شرکت‌های سنتی و قدیمی و ... ازجمله مسائل مطرح‌شده در این کنفرانس بود.

آدرس کوتاه :