برگزاری دو کنفرانس در دانشکده ادبیات با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسه

برگزاری دو کنفرانس در دانشکده ادبیات با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسه


برگزاری دو کنفرانس در دانشکده ادبیات با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسهبا حضور پروفسور ژان ایو گران استاد دانشگاه سوربن فرانسه دو کنفرانس در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کنفرانس ها به همت گروه زبان فرانسه دانشکده زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه و در راستای برنامه بین المللی سازی که از جمله اهداف آن تبادل دانشجو و استاد بین دانشگاه ها است، برگزار گردید.
این دو کنفرانس با عنوان "فرانسه ی امروز( جامعه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دانشگاه ها)" و "خوانش رمان طاعوناثر آلبرکامو (تخیل و دموکراسی)" با استقبال دانشجویان و اعضای هیات علمی این دانشکده همراه بود و در پایان شرکت کنندگان به بیان سوالات خود پرداختند.
آدرس کوتاه :