برگزاری دو کنفرانس با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسه در دانشکده ادبیات و زبان فارسی

برگزاری دو کنفرانس با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسه در دانشکده ادبیات و زبان فارسی


برگزاری دو کنفرانس با حضور استاد دانشگاه سوربن فرانسه در دانشکده ادبیات و زبان فارسی

با حضور پروفسور ژان ایو گرن استاد دانشگاه سوربن فرانسه دو کنفرانس به همت گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این دو کنفرانس شامل "جامعه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دانشگاه‌ها" و " خوانش رمان طاعون اثر آلبرکامو(تخیل و دموکراسی)" است که با حضور اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان این دانشگاه، همراه بود.

این دو کنفرانس در راستای برنامه بین‌المللی سازی دانشگاه که یکی از اهداف آن تبادل دانشجو و استاد بین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه‌های معتبر خارجی است، برگزار گردید که گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان و ابیات فارسی این دانشگاه از پروفسور گران از دانشگاه سوربن فرانسه که معتبرترین دانشگاه جهان این رشته آموزشی است دعوت کرد. پروفسور گرن متخصص تئاتر قرن بیستم و آلبرکامو و از استادان شناخته‌شده در این زمینه است.

وی در پایان این دو کنفرانس ابزار امیدواری کرد همکاری‌های بیشتری بین دو دانشگاه شهید چمران اهواز و سوربن فرانسه در آینده انجام شود.

گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز پیش از این نیز سمیناری دوروزه با حضور پروفسور کریستین راگه از دانشگاه سوربن را برگزار کرده بود.

آدرس کوتاه :