برگزاری دو کارگاه نظریه‌پردازی از سوی دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره در دانشگاه

برگزاری دو کارگاه نظریه‌پردازی از سوی دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره در دانشگاه


برگزاری دو کارگاه نظریه‌پردازی از سوی دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره در دانشگاه
دو کارگاه "تجربه برگزاری کرسی نظریه تخصصی در علوم انسانی" و "فرانظریه اسلامی و روابط بین‌الملل" از سوی دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره در دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این کارگاه‌ها که عصر امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اظهار کرد: عناصر و ابعاد فرانظریه شامل روش‌شناسی، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، غایت شناسی و جامعه‌شناسی است.

وی با اشاره به اینکه غالباً ابعاد جامعه‌شناسی و غایت شناختی فرانظریه در ذیل معرفت‌شناسی آن بررسی می‌شود، افزود: همان‌گونه که انسان‌شناسی و ارزش شناسی نیز در چهارچوب هستی‌شناسی مطرح و تبیین می‌گردد؛ ازاین‌رو، دیدگاه مشهور و رایج فرانظریه دارای سه عنصر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی است .       
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ادامه داد: در هستی‌شناسی واقعیت و ماهیت جهان اجتماعی، کنشگران اجتماعی، علیت و روابط علّی، مسئله ساختار و کارگزار در نظریه یا نظریه‌ها، پیش‌فرض‌ها و مفروضه‌های نظریه موجود و مطلوب در مورد این مسائل چهارگانه واکاوی و توضیح داده می‌شود.

دهقانی درباره معرفت‌شناسی، عنوان کرد: عنصر معرفت‌شناسی فرانظریه ناظر بر مطالعه و تبیین امکان شناخت و چگونگی حصول آن، ماهیت نظریه و دانش اجتماعی، منابع و ابراز شناخت، متعلق شناخت، ملاک و معیار صدق و کذب و چگونگی آزمون اعتبار یابی و ارزیابی نظریه موجود و مطلوب است .
وی، اظهار کرد: در روش شناسی سه رهیافت فردگرایی، کل گرایی و رابطه گرایی روش‌شناختی در فرانظریه های مختلف روابط بین‌الملل طرح و تکوین یافته است .
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گفت: فردگرایی شناخت جهان اجتماعی را از راه تبیین و تحلیل پدیده‌های فردی و انسانی ممکن موجه می‌داند زیرا واقعیت‌های اجتماعی درنهایت باید بر حسب افراد تعریف شوند که قابل‌مشاهده و شناخت تجربی هستند و نه ساختاری مشهود؛ ازاین‌رو شناخت کل‌ها نیز به شناخت افراد ک اجزا تحویل می‌یابد.

دهقانی، بیان کرد: کل گرایی شناخت اجزا و افراد را به شناخت کل‌ها موکول و تحویل می‌کند و همچنین رابطه گرایی تقلیل‌گرایی روان‌شناختی فردگرایی و جبرگرایی نهفته در کل گرایی را نقد و نفی می‌کند .

وی درباره تفاوت فرانظریه با نظریه، عنوان کرد: فرانظریه به عنوان فلسفه نظریه، نظریه‌ای است که درباره نظریه و یا نظریه‌ها به پرسش‌ها و مسائل نوع دوم می‌پردازد. ازاین‌رو هدف فرانظریه تَفهم نظریه‌های موجود، تدوین نظریه جدید و تأسیس فرا نظریه نوین است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اضافه کرد: همچنین نظریه معطوف و مربوط به واقعیت و پدیده‌های واقعی است به‌گونه‌ای که نظریه محتوایی گزاره‌های جزئی در مورد ماهیت ساختار و فرآیند نظام اجتماعی را ارائه می‌دهد.

دهقانی، در تعریف نظریه خاص گفت: این نظریه مجموعه‌ای از سازه‌ها (مفاهیم ) تعاریف و گزاره‌های به هم مرتبط که از طریق تعیین روابط بین متغیرها باهدف تبیین و پیش‌بینی پدیده‌ها دید نظام‌یافته‌ای از پدیده‌ها ارائه می‌کند. مجموعه‌ای از گزاره‌ای به‌هم‌پیوسته و مرتبط به منظور تبیین رفتار بازیگران اجتماعی.
وی، توضیح داد: همچنین نظریه عام نیز مجموعه‌ای منسجم و دقیق از مفاهیم مقولات تعاریف و گزاره‌های مرتبط و منطقی است که یک‌رشته مطالعاتی را به صورت منظم و اسلوب مند سازمان می‌دهد و سؤالات را مرتب و ساختارمند شناخته و مجموعه‌ای منسجم و دقیق از مفاهیم مقولات تعاریف و گزاره‌های مرتبط و منطقی که یک نظر ایده نظام‌مند را در مورد یک حوزه مطالعاتی یا اجتماعی بیان می‌کند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تصریح کرد: قالب‌های نظریه به معنای خاص شامل نظریه به معنای قوانین، نظریه به‌مثابه یک مجموعه تعاریف، اصول موضوعه یا گزاره و نظریه به‌مثابه یک مجموعه توصیفات علّی است.

در این نشست که با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد پس از ایراد سخن از سوی دکتر دهقانی اعضا به بیان نظرات و سؤالات خود پرداختند.آدرس کوتاه :