برگزاری دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز


//گزارش تصویری //

برگزاری دومین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس کوتاه :