برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری

برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری


برگزاری دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز با هماهنگی دفتر آموزشی های آزاد و مجازی دانشگاه، دوره آمادگی آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری این دانشگاه را برگزار می کند.

محل برگزاری: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع دوره: شنبه 19 خردادماه 1397

روزهای برگزاری کلاس‌ها: شنبه- دوشنبه – چهارشنبه هر هفته ساعت 16 تا 20

طول دوره: 21 جلسه

شروع ثبت نام: از شنبه 97/2/29 لغایت 97/3/12

هزینه برگزاری دوره و آزمون پایانی، مبلغ 1/500/000 ریال به حساب دوره های خاص دانشگاه

محل ثبت نام: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره تماس: 33335005

لازم به ذکر است شرط تشکیل کلاس، رسیدن تعداد داوطلبان به حد نصاب لازم خواهد بود.

آدرس کوتاه :