برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان در دانشگاه

برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان در دانشگاه


برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان در دانشگاه

اولین نشست کارگروه تخصصی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان خوزستان در محل سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست با حضور دکتر زادکرمی دبیر هیئت نظارت استان و سید بهزاد علوی رئیس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان برگزار گردید.

در این نشست کاربرگ‌های پنج مرکز فنی و حرفه‌ای آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید چمران اهواز، آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران اهواز، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران دزفول، آموزشکده کشاورزی پسران اهواز و آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اهواز موردبررسی قرار گرفت.

کاربرگ‌های این مراکز بعد از انجام اصلاحات موردنظر کارگروه تخصصی برای اخذ تصمیم نهائی در جلسه آینده هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ارائه خواهد شد.

در این نشست دکتر یاقوتیان، دکتر قیصری و دکتر فروزانی از اعضای کارگروه تخصصی و عزیز ساکی و مجتبی پورحمزه از کارشناسان دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان حضور داشتند.

آدرس کوتاه :