برپایی مجلس یادبود پروفسور حسین صدقی در دانشگاه

برپایی مجلس یادبود پروفسور حسین صدقی در دانشگاه

 

مجلس یادبود پروفسور حسین صدقی پدر علم هیدرولوژی ایران دوشنبه 19 آذرماه ساعت 10:30 الی 12 در مسجد امام خمینی(ره) دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می‌شود.