برنامه و زمان ترجیحی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

شناسه : 2464615

برنامه و زمان ترجیحی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویانبرنامه و زمان ترجیحی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 

برنامه و زمان ترجیحی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، اعلام شد.

نام نویسی انتخابات : 1398/01/24 لغایت 1398/01/29

بررسی صلاحیت نامزدها: 1398/01/31 لغایت 1398/02/06

تبلیغات نامزدها: 1398/02/07 لغایت 1398/02/14

برگزاری انتخابات : 1398/02/15

اعلام نتایج : 1398/02/16 لغایت 1398/02/18

مراسم تودیع و معارفه اعضاء شورا : 1398/02/21 لغایت 1398/02/25

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.