برنامه محور بودن یکی از سیاست‌های مهم آموزش عالی است

برنامه محور بودن یکی از سیاست‌های مهم آموزش عالی است


معاون آموزشی وزارت علوم؛

برنامه محور بودن یکی از سیاست‌های مهم آموزش عالی است

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه برنامه محور بودن یکی از سیاست‌های بسیار جدی است که در آموزشی عالی دنبال می‌شود، گفت: از سال گذشته تمامی مراکز آموزش عالی دولتی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت و پس‌ازآن بررسی وضعیت مراکز غیردولتی آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر امروز در نشست با حضور معاونین آموزشی دانشگاه‌های منطقه 10 کشور که امروز چهارشنبه 2 خردادماه در سالن جلسات حوزه ریاست این دانشگاه، برگزار شد، اظهار کرد:منطقه 10کشور تنها منطقه در کشور است که شامل یک استان می‌شود که این ویژگی دارای اشکالات و مزایایی است؛ در استان خوزستان حدود 220 هزار دانشجو داریم که این تعداد توسط سه هزار و 200 هیئت‌علمی خدمات دریافت می‌کنند.

وی بابیان اینکه این آمارها به لحاظ کمی در دانشگاه آزاد اسلامی و به لحاظ کیفی در دانشگاه شهید چمران اهواز تمرکز دارد، افزود: تقریباً 950 نفر از اعضای هیئت‌علمی استان در دانشگاه‌های دولتی خدمات می‌کنند که از این تعداد نزدیک به 600 نفر در دانشگاه شهید چمران اهواز هستند؛ بنابراین این دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر بسیار مهم بوده و می‌تواند عمود خیمه آموزشی عالی در منطقه 10 باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به اینکه وضعیت آموزشی عالی به لحاظ هرم هیئت‌علمی مطلوب نیست و باید اصلاح شود، اظهار کرد: وضعیت دانشگاه شهید چمران اهواز به مراتب بهتر است اما در مجموع استان خوزستان از سه هزار و 200 هیئت‌علمی نزدیک به دو هزار و 700 نفر استادیار به پایین هستند؛ از سوی دیگر نزدیک 450  نفر دانشیار به بالا است و این مسئله نشان می‌دهد درصد مربیان در استان خوزستان بالا است.

شریعتی نیاسر، تأکید کرد: افق خوب و روشنی برای استان خوزستان متصورم، هرچند مشکلاتی به لحاظ اقلیمی و آموزشی و ... وجود دارد. توجه آموزشی عالی کشور به دلیل مسائل منطقه‌ای، متمرکز بر استان‌های محروم به لحاظ آموزشی است. برخی از استان‌ها ظرفیت‌های لازم را برای توسعه آموزش عالی دارند که شامل استان خوزستان نیز می‌شود.

وی، عنوان کرد: نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت استان خوزستان در حدود چهار و نیم درصد است و پتانسیل این جمعیت دانشجویی در  استان که می‌تواند میزبان دانشجویان سایر استان‌ها نیز باشد بیشتر از وضعیت فعلی است و باید به آموزش عالی استان کمک کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به برخی از سیاست‌های آموزش عالی، اظهار کرد: اگر بخواهیم از سال 92 تاکنون وضعیت جمعیت دانشجویی را بررسی کنیم باید گفت اوج جمعیت دانشجویی تا سال 93 بوده است؛ اوایل انقلاب جمعیت دانشجویی کشور 175 هزار نفر در کل کشور بود که تا سال 84 این جمعیت به دو میلیون و 200 هزار رسید و سال 93 این تعداد به بیش از دو برابر افزایش‌یافته است. از سال 93 در دوران دولت یازدهم وضعیت به لحاظ رشد بی‌رویه کَمی، مهارشده و به لحاظ جمعیت دانشجویی و رشته‌ها کنترل‌های لازم را داشته‌ایم.

شریعتی نیاسر، بیان کرد: سال 93 با چهار میلیون و 800 نفر بیش‌ترین جمعیت دانشجویی کشور را با احتساب رشته‌های پزشکی، مهارتی، پیام نور و ... داشته‌ایم  درحالی‌که در سال 94 این جمعیت به چهار میلیون و 340 هزار نفر کاهش‌یافته و در سال 95 این جمعیت به چهار میلیون و 70 هزار نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌کنیم آمار سال 96 نیز کمتر باشد.

وی، افزود: از سوی دیگر وضعیت جذب هیئت‌علمی رو به رشد است و تقریباً نسبت به اوایل انقلاب این جمعیت 12 برابر افزایش‌یافته و الان بالغ بر 81 هزار نفر جمعیت هیئت‌علمی داریم و پیش‌بینی ما این است که این جمعیت افزایش خواهد داشت.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های اخذشده نسبت دانشجو به استاد که یک شاخص بوده و یکی از مؤلفه‌هایی است که روند کیفی را در دانشگاه‌ها تعریف می‌کند، بهتر خواهد شد؛ آنچه در برنامه ششم پیش‌بینی‌شده تا پایان برنامه این نسبت به 20 برسد و الان در حدود 27 است و باید تلاش کنیم به برنامه پیش‌بینی‌شده برسیم و راه آن نیز کاهش جمعیت دانشجویی و افزایش جمعیت هیئت‌علمی است.

شریعتی نیاسر، ادامه داد: سیاست‌هایی که امروز دنبال می‌کنیم بخشی به سیاست‌های برنامه محوری مؤسسات بازمی‌گردد؛ انتظار می‌رود که تمامی مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی بهره‌وری بیشتر و گردش اقتصادی منطقی‌تری را در حوزه مدیریت خود انجام دهند.

وی اضافه کرد:50 درصد مراکز آموزشی دولتی ما که زیر خط استاندارد موردنظر آموزش عالی هستند جزو مؤسسات درحال‌توسعه تلقی شده که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرند؛ برای این مؤسسات یک دستورالعمل ساماندهی تعریف‌شده و خواسته شد برنامه راهبری را تدوین و برای وزارت خانه ارسال کنند که تقریباً تمامی این مؤسسات برنامه خود را ارسال کرده‌اند که این امر جای خوشحالی دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح کرد: برنامه‌های راهبردی در ستاد آمایش آموزش عالی بررسی و تصویب‌شده و مقرر گردید برای تأیید نهایی به هیئت‌های امنا مؤسسات ارسال شود که پس از تأیید نسخه کاری توسعه آموزشی عالی خواهد بود تا برنامه‌های توسعه‌ای بر این اساس دنبال شود.

شریعتی نیاسر، گفت: برای هر کدام از مؤسسات درحال‌توسعه یک مأموریت محوری تعریف‌شده و این مؤسسات موظف هستند تا پایان برنامه ششم حول مأموریت به دنبال توسعه باشند. امیدواریم تا سال 1400 که بخش عمده برنامه ششم را به لحاظ زمانی را تشکیل می‌دهد برنامه‌های خود را دنبال کنند و ما نیز همراهی‌های لازم را خواهیم داشت.

وی، افزود: در مسئله نظام آموزشی تاکنون سه آیین‌نامه آموزشی کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داشته‌ایم که الآن در هم ادغام و به صورت آیین‌نامه یکپارچه درآمده است و در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌های سطح یک و دو ابلاغ‌شده است؛ این مسئله بدان معنا است که دانشگاه‌های سطح یک و دو که دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در همین سطح است باید شیوه‌نامه خود را برای بخش‌هایی که تفویض اختیار شده تنظیم نمایند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: سایر دانشگاه که در این دو سطح قرار ندارند یا باید آیین‌نامه‌های مصوب 93 تا 95 را به تفکیک مقاطع تحصیلی دنبال کنند و یا اینکه از شیوه‌نامه یکی از دانشگاه‌های سطح یک و دو الگوبرداری نمایند؛ این حرکت موجب می‌شود در بسیاری از مصادیق تفویض اختیار، شرایط منطقه‌ای در آن لحاظ شود و تصمیمی نباشد که از ستاد ابلاغ می‌گردد.

شریعتی نیاسر، اظهار کرد: در ارتباط با دانشگاه‌های غیردولتی به خصوص در بخش غیرانتفاعی به خوبی در استان خوزستان پیشرفت نکرده است؛ علی‌رغم اینکه ممکن است سرمایه‌گذاران بومی وجود داشته باشد اما زمینه ترغیب این سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه در حد انتظار فراهم نشده است و باید تلاش کنیم شرایطی فراهم شود که به بخش خصوصی برای توسعه آموزش عالی ورود کند.

وی درباره همراهی با سازمان برنامه بودجه، گفت: این سازمان خوشبختانه در مدیریت جدید به خوبی با آموزش عالی همراه بوده است؛ در آخرین نشست برگزارشده در دانشگاه صنعتی شریف چندین کارگروه تشکیل و مقرر شد راهکارهای اجرایی که می‌توان به سازمان ارائه‌شده و از قبل آن اعتباری جذب شود تدوین گردد؛ دریکی از کارگروه‌ها مقرر شد تا پایان خردادماه برنامه‌های راهبردی خود را برای جلب نظر سازمان برنامه و بودجه و باهدف ارتقای آموزش عالی ارائه کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: همچنین برای حمایت از بخش خصوصی و بخش غیرانتفاعی با وجودی که این بخش‌ها اعتباری از دولت دریافت نمی‌کنند امیدواریم حمایت دولت را به جهت فراهم شدن تسهیلات برای این بخش‌ها،جلب نمایم.

شریعتی نیاسر، افزود: در بخش آموزش‌های مهارتی نیز یکی از نکاتی که آموزش عالی را به واسطه آن نقد می‌کنند این است که فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند به خوبی در جامعه مؤثر باشند گرچه تحلیل ما به عنوان دستگاه آموزش عالی متفاوت است؛ تحلیل ما از این مسئله این است که دانشگاه‌هایی که کیفی بوده و عملکرد خوبی داشته‌اند دانش‌آموخته‌های خوبی نیز دارند و در میدان عمل است که باید از این افراد بهتر استفاده کند.

وی، ادامه داد: دستگاه آموزش عالی مسئول اشتغال‌زایی نیست و مسئول کمک به کارآفرینی می‌باشد و سایر ارکان نظام باید با آموزش عالی این همراهی را داشته باشند که زمینه اشتغال دانش‌آموختگان موفق را فراهم نمایند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بیان کرد: مطلوب نیست که فارغ‌التحصیلان ما تک‌بعدی رشد یابند و تنها به آموختن درس‌های بسنده کند؛ این دانشجویان اگر توانایی‌های خود را با هدایت مسئولان ارتقاء دهند می‌توانند در جامعه رشد بهتری داشته باشند.

در پایان این نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های منطقه 10 کشور به بیان سؤالات خود از معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرداختند.

آدرس کوتاه :