بازدید هوایی اعضای کارگروه آب و محیط زیست شبکه ملی جامعه و دانشگاه شهید چمران اهواز از مناطق سیلابی

شناسه : 2670191

بازدید هوایی اعضای کارگروه آب و محیط زیست شبکه ملی جامعه و دانشگاه شهید چمران اهواز از مناطق سیلابیبازدید هوایی اعضای کارگروه آب و محیط زیست شبکه ملی جامعه و دانشگاه شهید چمران اهواز از مناطق سیلابی

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.